Hai cơ chế

Có hai cơ chế sẽ đem lại doanh thu cho bạn đó là listen to earn (nghe để kiếm tiền) và promote to earn (quảng bá để kiếm tiền).
Vui lòng xem hai video dưới để hiểu nhanh về hai cơ chế trên:
👉 Giới thiệu về Sonorus: https://youtu.be/nwxmZ4p52mw
👉 Cách thức kiếm tiền từ Listen-to-Earn và Promote-to-Earn: https://youtu.be/-aBJUNpz380